اطلاعات تماس
تلفن
۶۵۲۳۰۵۳۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
علی قاسمی : ۹۱۲۱۲۶۶۸۸۷ ۰۰۹۸
رضا قاسمی : ۹۳۰۴۴۴۸۹۸۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
شهریار ، باباسلمان ، ابتدای خیابان کلهر ، جیرینگ پلاست

جیرینگ پلاست

تلفن

  • ۶۵۲۳۰۵۳۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • علی قاسمی : ۹۱۲۱۲۶۶۸۸۷ ۰۰۹۸
   • رضا قاسمی : ۹۳۰۴۴۴۸۹۸۵ ۰۰۹۸

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   شهریار ، باباسلمان ، ابتدای خیابان کلهر ، جیرینگ پلاست

  خروجی اخبار


  لینک های مرتبط