اطلاعات تماس
تلفن
۶۵۲۳۰۵۳۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
قاسمی : ۹۱۲۱۲۶۶۸۸۷ ۰

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
باقرشهر ، مجتمع تجریشی ، جیرینگ پلاست

جیرینگ پلاست

تلفن

  • ۶۵۲۳۰۵۳۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • قاسمی : ۹۱۲۱۲۶۶۸۸۷ ۰

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   باقرشهر ، مجتمع تجریشی ، جیرینگ پلاست

  خروجی اخبار


  لینک های مرتبط