اطلاعات تماس
تلفن
۶۵۲۳۰۵۳۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
قاسمی : ۹۱۲۱۲۶۶۸۸۷ ۰

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
باقرشهر ، مجتمع تجریشی ، جیرینگ پلاست

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه فروشگاه مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • فروشگاه مرکزی
  • آدرس:
  • باقرشهر ، مجتمع تجریشی ، جیرینگ پلاست

  • :
  • ۶۵۲۳۰۵۳۱ ۲۱ ۰۰۹۸

   • :

   قاسمی
   
   ۰۰۹۸ ۲۱ ۶۵۲۳۰۵۳۱
   
   ۰ قاسمی : ۹۱۲۱۲۶۶۸۸۷

  آدرس

  خروجی اخبار


  لینک های مرتبط