اطلاعات تماس
تلفن
۶۵۲۳۰۵۳۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
علی قاسمی : ۹۱۲۱۲۶۶۸۸۷ ۰۰۹۸
رضا قاسمی : ۹۳۰۴۴۴۸۹۸۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
شهریار ، باباسلمان ، ابتدای خیابان کلهر ، جیرینگ پلاست

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه فروشگاه مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • فروشگاه مرکزی
  • آدرس:
  • شهریار ، باباسلمان ، ابتدای خیابان کلهر ، جیرینگ پلاست

  • :
  • ۶۵۲۳۰۵۳۱ ۲۱ ۰۰۹۸

   • :
   • :

   قاسمی
   
   ۰۰۹۸ ۲۱ ۶۵۲۳۰۵۳۱
   
   ۰۰۹۸ علی قاسمی : ۹۱۲۱۲۶۶۸۸۷

  آدرس

  دفتر نمایندگی/شعبه دفتر نمایندگی

  مشخصات

   • :
   • دفتر نمایندگی
   • آدرس:
   • آدرس کارخانه : باقرشهر ، مجتمع صنعتی تجریشی

     آدرس

     خروجی اخبار


     لینک های مرتبط