اطلاعات تماس
تلفن
۶۵۲۳۰۵۳۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
قاسمی : ۹۱۲۱۲۶۶۸۸۷ ۰

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
باقرشهر ، مجتمع تجریشی ، جیرینگ پلاست


       

لیست قیمت محصولات جیرینگ پلاست

۰۷:۴۸:۰۰ ۱۳۹۹/۵/۸

محصولات جدید جیرینگ پلاست


پخش سفره 50 متری یکبار مصرف

پخش سفره 50 متری یکبار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پخش سفره کاغذی یکبار مصرف

پخش سفره کاغذی یکبار مصرف...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پخش سفره یکبار مصرف مجلسی

پخش سفره یکبار مصرف مجلسی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سفره 12 متری کاغذی یکبار مصرف

سفره 12 متری کاغذی یکبار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سفره 12 متری مجلسی یکبار مصرف

سفره 12 متری مجلسی یکبار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سفره 50 متری یکبار مصرف

سفره 50 متری یکبار مصرف...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سفره یکبار مصرف خانگی

سفره یکبار مصرف خانگی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سفره یکبار مصرف کاغذی

سفره یکبار مصرف کاغذی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت سفره 50 متری یکبار مصرف

قیمت سفره 50 متری یکبار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت سفره یکبار مصرف کاغذی

قیمت سفره یکبار مصرف کاغذی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت سفره یکبار مصرف مجلسی

قیمت سفره یکبار مصرف مجلسی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
انواع کیسه زباله زرد سبز آبی 3 رول

انواع کیسه زباله زرد سبز ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پخش کیسه زباله 3 رول آبی بزرگ

پخش کیسه زباله 3 رول ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پخش کیسه زباله 3 رول زرد کوچک

پخش کیسه زباله 3 رول ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پخش کیسه زباله 3 رول سبز متوسط

پخش کیسه زباله 3 رول ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پخش کیسه زباله نیم کیلویی

پخش کیسه زباله نیم کیلویی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت کیسه زباله نیم کیلویی

قیمت کیسه زباله نیم کیلویی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کیسه زباله 3 رول آبی بزرگ

کیسه زباله 3 رول آبی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کیسه زباله 3 رول درجه یک

کیسه زباله 3 رول درجه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کیسه زباله 3 رول زرد کوچک

کیسه زباله 3 رول زرد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کیسه زباله 3 رول سبز متوسط

کیسه زباله 3 رول سبز ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کیسه زباله نیم کیلویی

کیسه زباله نیم کیلویی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پخش کیسه فریزر چسبی

پخش کیسه فریزر چسبی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پخش کیسه فریزر آسان مصرف آیری پلاست

پخش کیسه فریزر آسان مصرف ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پخش کیسه فریزر رولی 250 گرم پرفراژدار

پخش کیسه فریزر رولی 250 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پخش کیسه فریزر رولی 250 گرمی

پخش کیسه فریزر رولی 250 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کیسه فریزر رولی 500 گرم ضخیم

کیسه فریزر رولی 500 گرم ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پخش کیسه فریزر کیلویی در سایز مختلف

پخش کیسه فریزر کیلویی در ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پخش کیسه فریزر معمولی

پخش کیسه فریزر معمولی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده کیسه فریزر کیلویی

تولید کننده کیسه فریزر کیلویی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت پاکت فریزر رولی 250 گرم

قیمت پاکت فریزر رولی 250 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت کیسه فریزر 250 گرم پرفراژدار پارسکو

قیمت کیسه فریزر 250 گرم ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت کیسه فریزر آیری پلاست

قیمت کیسه فریزر آیری پلاست...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت کیسه فریزر چسبی

قیمت کیسه فریزر چسبی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت کیسه فریزر رولی 500 گرم پرفراژدار

قیمت کیسه فریزر رولی 500 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت کیسه فریزر معمولی

قیمت کیسه فریزر معمولی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کیسه فریزر آسان مصرف

کیسه فریزر آسان مصرف...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کیسه فریزر چسبی

کیسه فریزر چسبی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کیسه فریزر رولی 250 گرم پرفراژدار

کیسه فریزر رولی 250 گرم ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کیسه فریزر رولی 250 گرم ضخیم

کیسه فریزر رولی 250 گرم ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کیسه فریزر رولی 500 گرم پرفراژدار

کیسه فریزر رولی 500 گرم ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کیسه فریزر کیلویی

کیسه فریزر کیلویی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کیسه فریزر معمولی

کیسه فریزر معمولی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
انواع نایلکس در سایز های مختلف

انواع نایلکس در سایز های ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پخش نایلکس رکابی درجه یک

پخش نایلکس رکابی درجه یک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پخش نایلکس رکابی ممتاز

پخش نایلکس رکابی ممتاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده نایلکس رکابی درجه یک

تولید کننده نایلکس رکابی درجه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده نایلکس ممتاز

تولید کننده نایلکس ممتاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت نایلکس رکابی درجه یک

قیمت نایلکس رکابی درجه یک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نایلکس درجه یک 30 در 40

نایلکس درجه یک 30 در ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نایلکس درجه یک 37 در 47

نایلکس درجه یک 37 در ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نایلکس ممتاز 30 در 40

نایلکس ممتاز 30 در 40...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نایلکس ممتاز 37 در 47

نایلکس ممتاز 37 در 47...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده نایلکس دوغی در سایز مختلف

تولید کننده نایلکس دوغی در ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نایلکس دوغی درجه یک

نایلکس دوغی درجه یک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده نایلکس نونی درجه یک

تولید کننده نایلکس نونی درجه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نایلکس نونی درجه یک

نایلکس نونی درجه یک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0

خروجی اخبار


لینک های مرتبط