قیمت کیسه فریزر آیری پلاست

قیمت کیسه فریزر آیری پلاست

یکی از محصولات مجموعه

جیرینگ پلاست

می باشد

کیسه فریزر برای بسته بندی انواع مواد غذایی بهداشتی

در سایز های مختلف و مدل های متنوع وجود دارد .

کیسه فریزر کیلویی در 3 سایز


-کیسه فریزر کیلویی 25 * 18
- کیسه فریزر کیلویی 30 * 20
- کیسه فریزر کیلویی 35 * 25

- کیسه فریزر رولی 500 گرم پرفراژدار با کیفیت ( 250 برگ ) ضخیم
- کیسه فریزر رولی 250 گرم پرفراژدار ضخیم ( 120 برگ ) با کیفیت
- کیسه فریزر رولی 250 گرم پرفراژدار نازک ( 250 برگ ) با کیفیت

کیسه فریزر آسان مصرف

( آیری پلاست )_طرح_دستمال_کاغذی

کیسه فریزر چسبی


کیسه فریزر معمولی


جنس اندازه تعداد در بسته تعداد در کارتن
کیسه فریزر کیلویی 25 * 18 - کیسه 25 کیلویی
کیسه فریزر کیلویی 30 * 20 - کیسه 25 کیلویی
کیسه فریزر کیلویی 35 * 25 - کیسه 25 کیلویی
کیسه فریزر رولی 500 گرم 35 * 25 250 برگ 24 تا-کفشدوزک
کیسه فریزر رولی 250 گرم 35 * 25 120 برگ 24 تا-کفشدوزک
کیسه فریزر رولی 250 گرم 35 * 25 250 برگ 30 جعبه-پارسکو
کیسه فریزر آسان مصرف 35 * 25 200 برگ 20 جعبه

قیمت کیسه فریزر آیری پلاست

یکی از محصولات مجموعه

جیرینگ پلاست

می باشد

کیسه فریزر برای بسته بندی انواع مواد غذایی بهداشتی

در سایز های مختلف و مدل های متنوع وجود دارد .

کیسه فریزر کیلویی در 3 سایز

:
-کیسه فریزر کیلویی  :  25 * 18
-    کیسه فریزر کیلویی:  30 * 20
-    کیسه فریزر کیلویی  :  35 * 25

-    کیسه فریزر رولی 500 گرم پرفراژدار با کیفیت ( 250 برگ ) ضخیم
-    کیسه فریزر رولی 250 گرم پرفراژدار ضخیم ( 120 برگ ) با کیفیت
-    کیسه فریزر رولی 250 گرم پرفراژدار نازک ( 250 برگ ) با کیفیت

کیسه فریزر آسان مصرف

( آیری پلاست )_طرح_دستمال_کاغذی

کیسه فریزر چسبی


کیسه فریزر معمولی


جنس    اندازه    تعداد در بسته    تعداد در کارتن
کیسه فریزر کیلویی    25 * 18    -    کیسه 25 کیلویی
کیسه فریزر کیلویی    30 * 20    -    کیسه 25 کیلویی
کیسه فریزر کیلویی    35 * 25    -    کیسه 25 کیلویی
کیسه فریزر رولی 500 گرم    35 * 25    250 برگ    24 تا-کفشدوزک
کیسه فریزر رولی 250 گرم    35 * 25    120 برگ    24 تا-کفشدوزک
کیسه فریزر رولی 250 گرم    35 * 25    250 برگ    30 جعبه-پارسکو
کیسه فریزر آسان مصرف    35 * 25    200 برگ    20 جعبه