نایلکس ممتاز 37 در 47

نایلکس ممتاز 37 در 47

یکی از محصولات مجموعه

جیرینگ پلاست

می باشد

نایلکس دسته دار

یا

رکابی با بالاترین کیفیت و

تولید شده از بهترین مواد اولیه دارای مقاومت بالای دسته و دوخت قوی و محکم کیسه که نازک و تعداد بالا و شفاف می باشد .

نایلکس های دسته دار رکابی

جیرینگ پلاست

در دو نوع جنس و کیفیت وجود دارد که

نایلکس درجه یک

و

نایلکس ممتاز

هر کدام با کیفیت متمایز ارایه می شود .
نایلکس ها در سایز های مختلف زیر می باشند
نایلکس سایز 35 * 25
نایلکس سایز 40 * 30
نایلکس سایز 47 * 37
نایلکس سایز 55 * 45
نایلکس سایز 65 * 55
نایلکس سایز 75 * 65

نایلکس ممتاز 37 در 47

یکی از محصولات مجموعه

جیرینگ پلاست

می باشد

نایلکس دسته دار

یا

رکابی با بالاترین کیفیت و

تولید شده از بهترین مواد اولیه دارای مقاومت بالای دسته و دوخت قوی و محکم کیسه که نازک و تعداد بالا در هر کیلو  و شفاف می باشد .

نایلکس های دسته دار رکابی

جیرینگ پلاست

در دو نوع جنس و کیفیت وجود دارد که

نایلکس درجه یک

و

نایلکس ممتاز

هر کدام با کیفیت متمایز ارایه می شود .
نایلکس ها در سایز های مختلف زیر می باشند :
نایلکس سایز   :  40 * 30
نایلکس سایز   :  47 * 37
نایلکس سایز   :  55 * 45
نایلکس سایز   :  65 * 55