کیسه زباله نیم کیلویی

کیسه زباله نیم کیلویی

از محصولات مجموعه

جیرینگ پلاست

می باشد.

کیسه زباله برای حمل و جابجایی زباله خانگی و زباله بیمارستانی و زباله صنعتی

و زباله فروشگاهی طراحی و استفاده می شود . این محصول به سفارش مشتری و بازار در سایز های مختلف و ضخامت های متنوع تولید شده و روانه بازار می شود .
انواع کیسه زباله

کیسه زباله رولی

که به صورت رول شده بسته بندی شده

کیسه

زباله_رولی که در جعبه بسته بندی شده

کیسه زباله کیلویی

باز ( فله )

کیسه زباله نیم کیلویی

یکی از محصولات مجموعه

جیرینگ پلاست

می باشد.

کیسه زباله برای حمل و جابجایی زباله خانگی و زباله بیمارستانی و زباله صنعتی

و زابله فروشگاهی استفاده می شود . این محصول به سفارش مشتری و بازار در سایز های مختلف و ضخامت های متنوع تولید شده و روانه بازار می شود .
انواع کیسه زباله :

کیسه زباله رولی

که به صورت رول شده بسته بندی شده

کیسه

زباله_رولی که در جعبه بسته بندی شده

کیسه زباله کیلویی

باز ( فله )